Satış ve Hizmet Sözleşmesi | Sitecix Hazır Site
sitecix.com - Hizmet Satış Sözleşmesi


GİRİŞ:
Bu sözleşme ile sitecix.com adresli internet sitesinde belirtilen hizmetleri sağlayan sitecix.com ile Müşteri, sitenin ve bu site üzerinden satın alınabilen hizmetlerin kullanımı ile ilgili aşağıda belirtilen madde ve koşulları kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri, sitecix.com'da sunulan hizmeti alması ile birlikte bu sözleşmeye imza atmış sayılır. sitecix.com, Müşterinin siparişini kabul etmekle bu sözleşmeye imza atmış sayılır.

TARAFLAR
sitecix.com : (Bundan sonra sitecix.com olarak ifade edilecektir.)
Müşteri / Bayi: Hizmet ve/veya hizmetlerden faydalanmak için sitecix.com ile iletişime geçmiş ve hizmet satın almış kişi, kurum veya kuruluşu ifade eder.
Hizmetler: sitecix.com adresli internet sitesi üzerinden sunulan, satılan ve sağlanan servisler ve hizmetlerin tümünü ifade eder.

1.SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. İş bu sözleşmenin konusu sitede belirtilen hizmetler ile ilgili karşılıklı hakların korunması ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.
1.2. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. HAZIR SİTE ve DİĞER HİZMETLER

3.1.1. Müşteri, sitecix.com internet sitesinde bulunan hazır site ve diğer hizmetleri satın aldığı taktirde site içeriğini Müşteri dolduracağı için site içeriğinden Müşteri sorumludur. sitecix.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
3.1.2. sitecix.com, hazır sitenin yedekleme işlemini (hosting hizmeti sitecix tarafından sağlanıyorsa) hizmet detayında belirttiği şekilde yapmak zorundadır.
3.1.3. Satılan hazır web sitesinin barındırma / hosting hizmeti sitecix.com tarafından sağlanacağı için hosting bilgileri kesinlikle müşteriyle paylaşılmamaktadır. Müşteriye özel sunucu hizmeti sağlanmamaktadır paylaşımlı hosting kullanılmaktadır. Müşteri hosting üzerinde bir işlem yapcaksa sitecix.com a iletmelidir. Hangi işlemlerin yapılıp yapılmayacağı sitecix.com tarafından belirlenir. Yalnızca bayiler kendi hostinglerinde barındırabilir.
3.1.4. Müşteri, aldığı Hazır Web Sitesi hizmetini yıllık ücretlerini ödediği takdirde kullanma hakkına sahiptir. sitecix.com Yıllık ücreti ödenmeyen hizmeti durdurma hakkına sahiptir.
3.1.5. Satın alınan hazır site hizmeti fiyatına, içerik ekleme hizmeti dahil değildir. Müşteri satın aldığı hazır siteye içeriği kendi eklemelidir. Eğer içeriği sitecix.com' un eklenmesi istenirse ek ücret talep edilmektedir.
3.1.6. Hazır Site hizmeti kiralama bir hizmettir. Yıllık ücretler ödendiği takdirde müşteri hazır siteyi kullanmaya devam eder. Hazır Site kaynak dosyaları vs müşteri ile paylaşılmaz. Yazılım sitecix.com'a aittir.
3.1.7. Hazır Site yazılımında ekstra istek ve eklentiler yapılmamaktadır. Yazılımın mevcut özellikleri ne ise o şekilde kullanılmalıdır. Mevcut özellikler sitecix.com sitesinde belirtilmiştir.
3.1.8. Satın alınan Hazır Site yazılımı siparişte belirtilen bir adet domain (alan adında) kullanılır. Daha sonra domain değişiklik işlemi yapılamaz. Eğer hosting hizmeti sitecix.com tarafından sağlanılıyorsa ek ücret ile domain değişikliği yapılmaktadır.

3.2. GİZLİLİK

3.2.1. İş bu sözleşme ile sitecix.com, hizmet verdiği bütün kişi, kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ve/veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kişi, kurum veya kuruluşların bu konuda sitecix.com'a bildirim yapmaları gerekmektedir.

3.3. SAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.4.1. Müşterinin satın alacağı hazır site veya hizmet, sözleşme ve ödeme işleminin ardından sunulacaktır.
3.4.2. Müşteri aldığı hizmet dahilinde sitecix.com tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri sitecix.com tarafından kendisine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak verilen hizmetleri, ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya dasınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz ya da satamaz.
3.4.3. Müşteri aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bunları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.4.4. sitecix.com sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır.

4.SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

4.1. İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin tamamlanması ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2. İş bu sözleşme, müşteri aldığı hizmeti kullanmaya devam ettiği sürece geçerli sayılır. Hizmet kullanım süresi sonunda, Müşteri hizmeti kullanmaya devam etmek istemiyorsa yıllık yenileme ücretini ödemez ve sözleşme feshedilmiş sayılır.

5.ÜCRET VE ÖDENMESİ

5.1. sitecix.com sitesinden sipariş verilen hizmetin ödemesi sitecix.com 'un belirttiği banka hesaplarına yapılacaktır.
5.2. Hizmet ücretleri sitecix.com sitesinde veya sitecix.com ile yapacağınız görüşmelerde belirtilecek veya belirtilmiştir.
5.3. Sitecix.com Hizmet / Ürün fiyatlarını değişen piyasa koşullarına göre düzenleme hakkına sahiptir.

6. İADE (CAYMA) HAKKI

6.1. Tüketici hakları kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Madde'nin (ğ) bendinde (Bkz: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141127-6.htm) "Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler." belirtildiği üzere Müşteri, söz konusu yazılım ürününü / hizmetini satın alma işlemi sağladıktan sonra iptal/iade veya cayma hakkını kullanamaz.
6.2. Ayrıca Web Paketlerimiz domaine lisanslı olarak tarafınıza teslim edilmektedir. Lisans verileceği için iade söz konusu olmamaktadır.

7.SON HÜKÜMLER

7.1. sitecix.com ilgili yönetmelikle belirlenen esas ve usuller çerçevesinde tanıtıcı bilgilerini internet sitesinde müşterilerin ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür.
7.2. Ayrıca Müşteri sitecix.com sitesinde yer alan Hizmet Satış Sözleşmesi , İade Koşulları ve Sıkça Sorulan Sorular sayfalarında yer alan sözleşme ve bilgilendirmeleri kabul etmiş sayılır. 

7.YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.